SECON 2015

Nazwa konferencji: 11th International Electronic and Telecommunication Conference of Students and Young Scientists – SECON2015

Termin: 23 – 24 Kwietnia 2015 r.
Język: Polski i Angielski

Apel ten kierujemy także do wszystkich nauczycieli akademickich wydziału. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na oficjalnej stronie konferencji secon.wel.wat.edu.pl

SECON 2014


Zapraszamy studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki do udziału w tegorocznej edycji konferencji SECON, która odbędzie się 26-28 Marzec 2014. Organizacją wydarzenia zajmują się Koło Naukowe Elektroniki i Koło Naukowe Energetyki.

Nazwa konferencji: XXXII konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników nauki – SECON 2014.

 • Termin: 26 ÷ 28 Marca 2014 r.
 • Miejsce: Biblioteka Wojskowej Akademii Technicznej
 • Język: Polski

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na oficjalnej stronie konferencji www.secon2014.wel.wat.edu.pl

SECON 2013

The aim of the Conference is a creation of an international forum for students and young scientists to present their scientific achievements. The Conference will promote students and young scientists working in the fields of electronics and communications and information systems. The Conference gives a great opportunity for Universities and other Organizations to promote their best students. The Conference is also a way of achieving scientific and educational goals.

The Conference Organizer invites civilian and military students and young scientists to present their very first scientific achievements. To award the effort, the papers presented at the conference will take part in a competition for the Best Paper.

The official languages of the Conference are English and Polish.

Organizers
 • Armed Forces Communications and Electronics Association (AFCEA) Europe
 • Faculty of Electronics, Military University of Technology, Warsaw
 • Scientific Circle of Electronics
 • Scientific Circle of Energetics
Auspicies
 • Google
 • Foundation for The Development of Radiocommunication and Multimedia Technologies – FWRRiTM
 • Association of Polish Electrical Engineers – SEP
 • AFCEA Polish Chapter
Conference Topics
 • Computer aided design and analysis of electronic circuits
 • Computer aided metrology
 • Electronics
 • Electroenergetics
 • Electromagnetic compability
 • Information techniques
 • Machines and devices in energetics
 • Management in telecommunications
 • Measurement systems
 • Optoelectronics
 • Radar systems
 • Radioelectronics systems
 • Telecommunication systems

More information is available at: http://www.secon2013.pl/

SECON 2012

XXXI Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji
Studentów i Młodych Pracowników Nauki – SECON 2012

 W dniach 20-22 marca 2012 roku w Sali Senatu Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się XXXI Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2012. Wydarzenie zostało zorganizowane przez studentów i doktorantów Wydziału Elektroniki, a w szczególności przez członków Koła Naukowego Elektroników, przy współudziale członków nowopowstałego Koła Naukowego Energetyków, a także Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy WAT. (more…)

Konkurs Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Zapraszamy do udziału wszystkich tworzących projekty oparte o Open Source, szczególnie środowisko akademickie, do którego skierowany jest konkurs (informacja poniżej)!

Tworzysz projekty Open Source? A może masz pomysł na taki projekt? Znasz osoby, które tworzą projekty informatyczne? Jeśli tak, to ogłoszenie jest dla Ciebie! Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego serwisu www.spinacz.edu.pl.

Co to takiego? To miejsce, gdzie możesz bezpłatnie zaprezentować swój pomysł na projekt lub gotowy projekt Open Source. To miejsce, gdzie nauka spotyka się z biznesem i wzajemnie się wspiera. To miejsce, dzięki któremu Twój projekt ma szansę zaistnieć i wypromować się w środowisku biznesowym – może zostanie wdrożony w jakiejś firmie? To miejsce, gdzie możesz spotkać innych Twórców Open Source i podzielić się z nimi swoimi uwagami. To miejsce, gdzie możesz uzupełnić lub stworzyć nowy zespół projektowy, który będzie rozwijał innowacyjne pomysły programistyczne. To miejsce, gdzie możesz całkowicie BEZPŁATNIE skorzystać z porad ekspertów.

Jeśli nadal masz wątpliwości, czy serwis SPINACZ jest miejscem dla Twoich pomysłów – zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.spinacz.edu.pl lub przesyłania pytań drogą mailową na adres:info@spinacz.edu.pl

UWAGA: Konkurs! Ogłaszamy konkurs, na najbardziej innowacyjny i ciekawy projekt Open Source powstający w środowisku akademickim (uczelnia, pracownicy naukowo-dydaktyczni, instytucje otoczenia nauki, studentów). Warunki uczestnictwa w konkursie, szczegółowe informacje, oraz Regulamin konkursu dostępne są na naszym serwisie pod adresem www.spinacz.edu.pl (zakładka Ogłoszenia– konkurs).

Projekt jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Ministra „Kreator innowacyjności- wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Projekt: Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji – “Platforma współpracy – SPINACZ” w ramach programu Ministra “Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej
“FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA
ul. Staszica 25/8, 60-524 Poznań
tel.: + 48 0 61 624 34 74, +48 0 61 6232536,faks: +48 0 61 6232504
e-mail: info@fwioo.pl
WWW: www.fwioo.pl

CERC 2011

W dniach 8-10 lipca odbyła się konferencja CERC 2011, która była organizowana w Bukareszcie – Technical Military Academia. Brał w niej udział student naszego wydziału
kpr. pchor. inż. Mateusz Kwaśniewski. Konferencja była poświęcona każdej dziedzinie nauki studiowanej na tej Akademii oraz podzielona została na 12 sekcji tematycznych, w których każdy student mógł zaprezentować swoje osiągnięcia w pracach pozaprogramowych. Po wygłoszonych prezentacjach komisja ogłosiła wyniki. Pchor. Mateusz Kwaśniewski zajął 2 miejsce za pracę pt. ,,Projekt wielousługowej platformy sprzętowo-programowej do integracji środowisk naukowych’’ w sekcji poświęconej badaniom sieci telekomunikacyjnych. Reprezentantowi naszego wydziału serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej.

Konferencja w Bukareszcie nie kończy się tylko na wygłoszeniu referatu, dzięki uprzejmości władz tamtejszej uczelni uczestnicy mogli zwiedzić Bukareszt, poznać kulturę i tradycje tego kraju oraz poznać wielu rówieśników. Składamy serdeczne gratulacje pchor. Kwaśniewskiemu i namawiamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy naukowej oraz reprezentowania naszej uczelni.