Struktura Koła Naukowego Elektroników

Opiekun Koła

por. mgr inż. Michał CIOŁEK
e-mail: michal.ciolek@wat.edu.pl

Przewodniczący Koła:

Jakub OBRĘBSKI
e-mail: jakub.obrebski@student.wat.edu.pl

Sekcje aktywne

Sekcja Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa

Opiekun Sekcji:
mgr inż. Michał Wiśnios
e-mail: michal.wisnios@wat.edu.pl, tel. +48 261 839 135

Sekcja Systemów Cyfrowych

Opiekun Sekcji:
ppłk dr inż. Tadeusz Sondej
e-mail: tadeusz.sondej@wat.edu.pl, tel. +48 261 839 016

Sekcja Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów

Opiekun Sekcji:
płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT
e-mail: zbigniew.piotrowski@wat.edu.pl, tel. +48 261 839 517 

Sekcje zawieszone

Sekcja Teledetekcji

Opiekun Sekcji:
mjr dr. inż. Piotr SERAFIN
e-mail: piotr.serafin@wat.edu.pl, tel. +48 261 837 593

Sekcja Mikrofal

Opiekun Sekcji:
mjr dr inż. Mirosław CZYŻEWSKI
e-mail: miroslaw.czyzewski@wat.edu.pl, tel. +48 261 837 175

Sekcja Systemów Radioelektronicznych

Opiekun Sekcji:
mgr inż. Ireneusz KUBICKI
e-mail: ireneusz.kubicki@wat.edu.pl, tel. +48 261 839 309

Sekcja Systemów Elektronicznych

Opiekun Sekcji:
dr inż. Ewelina MAJDA-ZDANCEWICZ
e-mail: ewelina.majda@wat.edu.pl, tel. +261 837 534

Sekcja Systemów Informacyjno-Pomiarowych

Opiekun Sekcji:
mgr. Inż. Rafał BIAŁEK
e-mail: rafal.bialek@wat.edu.pl, tel. +48 261 839 768

Warsztat Elektroniczny

Opiekun:
mgr inż. Ireneusz KUBICKI
e-mail: ireneusz.kubicki@wat.edu.pl, tel. +48 261 839 309